O nás | Historie | Pronájem | Kontakt |

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 

KYJE PRAHA 14

 

 

 

Vznik TJ Kyje je psán od roku 1919. Devátého března roku 1919 v sále budovy tehdejšího Hotelu Keje ve Starých Kyjích, v Šimanovské ulici zahájila činnost TJ Sokol Kyje (pozn. v roce 1924 bylo pozměněno staré jméno Keje – úředně užívané na Kyje).

Dne 1. Června 1919 se konala ustavující valná hromada, na které bylo zvoleno samostatné vedení TJ Sokol Keje, jejíž základem byl odbor ZRTV.

V období slučování kyjské tělovýchovy se v roce 1948 sloučily další předválečné jednoty DTJ a JPT na Sokol Kyje I. Kluby kopané SK Kyje, Čechie Hostavice a Meteor Kyje na AFK Kyje (atletické fotbalové kluby).

Po přijetí zákona o tělesné výchově Národním shromážděním v roce 1949, se rok poté všechny jednoty a kluby v Kyjích sloučily a nesly společný název Sokol Kyje I.

V roce 1980 byl název změněn kvůli patronaci Laktosu na Laktos Kyje, který byl v roce 1991 po „osamostatnění se“ vrácen na TJ Kyje.

V současnosti nese název TJ Kyje Praha 14

Vznik, historii a činnost jednotlivých oddílů TJ Kyje Praha 14 naleznete v jednotlivých oddílových sekcích

 

Copyright © 2014 Tělovýchovná jednota Kyje